HAKKIMIZDA

ORTAKLARIMIZ

 • Şaban KÜÇÜK

  Ortak, YMM


  saban.kucuk@centrumdenetim.com

  T : +90 312 446 92 05
  F : +90 312 446 92 04

  Mustafa Kemal Mahallesi 2152. Sk. Kent İş Merkezi No:18 06510 Çankaya/ANKARA
Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi unvanlarına sahiptir.

2000’de Maliye Teftiş Kurulu’na girmiş olup, 2003 yılında Maliye Müfettişi, 2010 yılında ise Maliye Başmüfettişi olmuştur. 2006-2008 yılları arasında Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu’nda Vergi Başmüfettişi ve Büyük Mükellefler İnceleme Grubunda Rapor Değerlendirme Komisyonu üyesi olarak çalışmıştır.

ABD Carnegie Mellon Üniversitesinde bir dönem teachhing asistanlık, Amerikan Gelir İdaresi IRS’te ve sosyal hizmetler sunan üç ayrı kuruluşta (NGO) gönüllü çalışma ve staj yapmıştır. (2008-2009)

ODTÜ ve TOBB Üniversitesinde Kamu Maliyesi dersi (2011-2012), ODTÜ’de Ticari İşletme Hukuku dersi vermiştir. (2013-2016)

Temmuz 2012-Kasım 2016 yılları arasında KPMG Türkiye’de Vergi Direktörü ve bu görevin yanı sıra KPMG Türkiye İç Kontrol ve Uyum Lideri olarak görev yapmış, Kasım 2016-Aralık 2018 arasında Erdikler YMM A.Ş.’de Partner olarak çalışmıştır.

2019 yılı başında Centrum Denetim grubuna Şirket Ortağı olarak katılmıştır.

Vergi, BEPS, teşvikler, ARGE, kamu maliyesi, stratejik yönetim, performans yönetimi alanlarında yayımlanmış 200’ü aşkın makalesi ve “Eğitim kurumlarında mali ve vergisel konular” ile Türkiye’de Mali Tevşikler konulu kitapların yazarıdır.

YASED, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Denetim Kurulu üyeliği, ArGe ve İnovasyon Çalışma Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmüş, Carnegie Mellon Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, KİYED Kamu İlişkileri ve İletişim Derneği Denetim Kurulu Başkanlığı yanında TOBB, TÜSİAD ve Vergi Konseyi Vergi Çalışma Grubu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Kariyeri boyunca özet olarak;

 • İnşaat, enerji, madencilik, üretim, teknoloji, ARGE, finansal işlemler ana sektörlerinde çok sayıda ulusal ve global firmaya mali danışmanlık yapmıştır.
 • Özelleştirme sürecinde bulunan firmalarda vergi denetimi, iç kontrol ve denetim görevlerinde bulunmuştur.
 • İç kontrol, iç denetim ve uyum mevzuatı konusunda kamu ve özel sektörde üst düzey çalışmalara katılmıştır.
 • Kamu hizmeti boyunca düzenleyici ve denetleyici üst kurulların denetim ve teftiş çalışmalarında bulunmuştur.
 • Kamu görevi sırasında kamu mali yönetimi, stratejik planlama ve performans bütçeleme alanlarında idari görevde bulunmuştur.
 • Şirket yapılanmaları, uluslararası yatırımlar ve (inbound/outbound) uluslararası işbirliği projelerinde çalışmıştır.
 • Uluslararası yatırımcıların kamusal iş ve kurumsal yatırım ve mali süreçlerinde danışman olarak roller üstlenmiştir.
 • Yasal ve ikincil düzenlemelerin yapılmasında çeşitli sivil toplum inisiyatifleri ile birlikte etkin çalışmalar yürütmüştür.
 • Vergi Konseyi ile birlikte KDV, Gelir Vergisi ve Vergi Usul Kanunu çalışma gruplarına aktif olarak katılmıştır.
 • Güncel mali gelişmeler, teşvikler, arge, KDV iadesi, inşaat işlerinin vergilendirilmesi gibi mali konularda eğitimler tasarlamış ve vermiştir.
 • Mobil ekonomi ve iletişim alanında uluslararası mali yapı ve vergileme konusunda çalışmalarda bulunmuştur.
 • Kitlesel fonlama konusunda Türkiye’de yapılan çalışmalara katılmakta ve yasal sürecin içinde bulunmaktadır.
 • Arge, tasarım ve yenilik teşviklere ilişkin çok sayıda çalışmanın içinde bulunmuştur.
 • Girişimcilik, start-up ve yaratıcılık ekosisteminde danışman-eğitmen ve çözüm ortağı olarak çalışmalar yapmıştır.


2013 yılından bu yana Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Derneği'nin Yönetim Kurulu Üyesidir.

Eğitim

Ankara Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler Bölümünü 1999 yılında bitirmiş, Singapur Sivil Service College’da Kamu Yönetimi ve Yönetişim eğitimi, ABD Boston Üniversitesinde 2008 yılında dil ve finans program eğitimine katılmıştır.

ABD’de yer alan Carnegie Mellon Üniversitesi Heinz College’da Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans derecesi kazanmıştır.

Gazi Üniversitesi’nde Uluslararası Vergilendirme ve BEPS konusunda doktora tez çalışmalarını yürütmektedir.

Uzmanlık Alanları