İÇ DENETİM

İç denetim, işletmelerin operasyonlarını geliştirerek katma değer yaratma amacıyla oluşturulmuştur. İç denetim bağımsız ve objektif bir danışmanlık ve denetim aktivitesi olup, aynı zamanda işletmelerin amaçlarına ulaşması için mevcut risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim işlevlerini değerlendirerek, etkinliklerinin artması için sistematik bir yaklaşım getirmeyi amaçlamaktadır.

Geçmişte iç denetim ve kurumsal yönetim şirketler için birer maliyet unsuru gibi görülmekle birlikte gerek bu kavramların öneminin artması gerekse şirket menfaatlerinin korunmasının öncelik haline gelmesi ile birlikte şirketlere katma değer sağlamaya başladığı da fark edilmiştir. Müşavirliğimiz, firmaların ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş çözümler sağlayarak iç denetim hizmetlerinin sağlanması, gerekli görüldüğü takdirde iç denetim biriminin kurulması ya da bu birimin performansını geliştirme konusunda firmalara destek sağlamaktadır.

Öte yandan küresel anlamdaki iletişimin ticari yaşamın içinde olması dolayısıyla şirketlerde suistimaller de artmaya başlamıştır. Her ne kadar bağımsız denetim suistimal ve hileler karşı etkin olsa da, tamamıyla işletmelerdeki hileleri engelleyememektedir. Bu sebeple hile ile mücadele ayrı bir uzmanlık ve deneyim gerektirmektedir. Şirketimiz, hile ile ilgili olarak sadece denetim çalışması değil aynı zamanda bu alanda meydana gelecek işlemlerin önlenmesine yönelik sistem ve süreç iyileştirme çalışmalarıyla da firmalara hizmet vermektedir.