VERGİ DANIŞMANLIĞI

Danışmanlık hizmetlerimiz, aşağıdaki konularda mevzuat ve uygulama hakkında yol gösterme, bilgilendirme ve sorun çözme amaçlarına yöneliktir.

 • Vergi inceleme danışmanlığı
 • Vergi uyuşmazlığı danışmanlığı
 • Vergi kanunları konusundaki uygulamalarla ilgili olarak, istenilen konularda sözlü ve yazılı açıklamalarda bulunularak, gerek kurumlara ve gerekse gerçek kişilere vergi danışmanlığı hizmeti sunulması
 • Kurumlar vergisi, gelir vergisi ve diğer vergilere ilişkin vergi planlaması imkanlarının tartışılması
 • Sektörel konularda teşvik ve destek unsurları ile ilgili çalışma raporlarının hazırlanması
 • Şirketin üçüncü kişilerle imzalayacağı anlaşmaların vergi kanunlarına uygunluğu açısından değerlendirilmesi
 • Denetim çalışmaları sonucunda tespit edilen konulara ilişkin çözüm ve tavsiyeleri içeren raporlar ve bilgilendirme notlarının hazırlanması
 • Yıl sonunda vergi hesaplamalarının ve mali tabloların kontrol edilerek, kurumlar ve gelir vergisi beyannamelerinin düzenlenmesinde destek sağlanması
 • Şirket satınalma, devir, bölünme ve tasfiye işlemlerinin yerine getirilmesi
 • Yabancı sermaye, sermaye piyasası, bankacılık, finansal kiralama, factoring, teşvik, kambiyo mevzuatı konularda danışmanlık
 • Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ve etkileri konusunda danışmanlık
 • Borçlar hukuku ve ticaret hukuku hizmetleri
 • Serbest bölge uygulamaları
 • Organize sanayi bölgeleri uygulamaları
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri uygulamaları
 • Gümrüklerde alınan vergiler ve uygulanacak prosedürleri ile ilgili danışmanlık
 • Transfer fiyatlandırması uygulamaları ile ilgili danışmanlık
 • Kamu borçları erteleme (tecil) ve taksitlendirme taleplerini takip edilmesi ve gerçekleştirilmesi
 • Şirket iç muhasebe sisteminin gözden geçirilmesi
 • Ticari risklerin değerlendirilmesi
 • Şirket içi denetim departmanının oluşturulmasına yönelik tavsiye ve teknik yardım sağlanması
 • İşletme bütçelerinin hazırlanması ve gözden geçirilmesi
 • Karlılık ve verimlilik analizleri yapılması